دوشنبه , ۸ آذر ۱۴۰۰
جای تبلیغات شما (کلیک کنید!)

متن و ترجمه آهنگ Asking Alexandria – They Don’t Want What We Want

Can you feel the hairs stand on the back of your neck?
مي توني موهاي پشت گردنت كه سيخ شدن حس كني؟
Can you feel your heart beating right out of your chest?
مي توني قلبت كه داره از سينه ت ميزنه بيرون حس كني؟
Panic
وحشت
Panic
وحشت
There’s something strange going on in this room
يه چيز عجيب تو اين اتاق داره اتفاق ميفته
The walls are melting, I can hear the ceiling screaming to come down
ديوارها دارن ذوب ميشن، مي تونم سقف رو بشنوم كه براي پايين اومدن فرياد ميزند
I can’t believe we built this room
نمي تونم باور كنم ما اين اتاق رو ساختيم
It was meant to be a sanctuary, not a prison
قرار بود يك پناهگاه باشه، نه يك زندان
There’s something strange going on in this house
يه چيز عجيب تو اين خونه داره اتفاق ميفته
It’s like we’re pushing all these buttons tryna start a war
انگار ما داريم همه اين دكمه ها رو مي زنيم تا يك جنگ آغاز كنيم
Amongst ourselves, but we don’t know what we want
ميان خودمون، ولي ما نمي دونيم چي مي خوايم
All we know’s that we don’t want what they want
همه چيزي كه مي دونيم اينه كه چيزي كه اونا ميخوان رو نمي خوايم
That’s what we want
اين چيزيه كه ما مي خوايم
(Hey) That’s what they want
٠(هي)٠ اين چيزيه كه اونا مي خوان
(Hey) That’s what we want
٠(هي)٠ اين چيزيه كه ما مي خوايم
(Hey) That’s what we want
٠(هي)٠ اين چيزيه كه ما مي خوايم
Can you feel the hairs stand on the back of your neck?
مي توني موهاي پشت گردنت كه سيخ شدن حس كني؟
Can you feel your heart beating right out of your chest?
مي توني قلبت كه داره از سينه ت ميزنه بيرون حس كني؟
Can you feel your bones ache like there’s something within?
مي توني  درد استخوان هات رو حس كني انگار چيزي داخلشونه؟
Can you feel your blood pumping inside of your skin?
مي توني خوني كه درون پوستت روانه حس كني؟

Can you feel it?
مي توني حسش كني؟
(Panic) Panic
٠(وحشت)٠ وحشت
(Panic) Panic
٠(وحشت)٠ وحشت
Can you feel it?
مي توني حسش كني؟
(Panic) Panic
٠(وحشت)٠ وحشت
(Panic) Panic
٠(وحشت)٠ وحشت

There’s something wrong with the castle they’re in
يه چيزي با كاخي كه اونا توش هستن اشتباهه
Watching over every single move that we make
هر حركتي كه مي كنيم رو نگاره گرند
Try to see past their perfect smiles
سعي كن پشت اون لبخندهاي بي نقصشون رو ببيني
They were supposed to be protectors not o-fucking-ppressors
اونا قرار بود محافظ باشن نه ستمگرهاي لعنتي
There’s something wrong with the way that they speak
يك چيزي با طرز حرف زدنشون اشتباهه
Like the more they take from us the better off that we’ll be
انگار هرچه بيشتر از ما بگيرن ما بهتر از قبل ميشيم
Anything to get the power they seek
اونا به دنبال هر چيزين كه قدرت بياره
All I know’s that they don’t want what we want
همه چيزي كه من مي دونم اينه كه اونا چيزي كه ما مي خوايم نمي خوان
That’s what we want
اين چيزيه كه ما مي خوايم
(Hey) That’s what they want
٠(هي)٠ اين چيزيه كه اونا مي خوان
(Hey) That’s what we want
٠(هي)٠ اين چيزيه كه ما مي خوايم
(Hey) That’s what we want
٠(هي)٠ اين چيزيه كه ما مي خوايم
Can you feel the hairs stand on the back of your neck?
مي توني موهاي پشت گردنت كه سيخ شدن حس كني؟
Can you feel your heart beating right out of your chest?
مي توني قلبت كه داره از سينه ت ميزنه بيرون حس كني؟
Can you feel your bones ache like there’s something within?
مي توني  درد استخوان هات رو حس كني انگار چيزي داخلشونه؟
Can you feel your blood pumping inside of your skin?
مي توني خوني كه درون پوستت روانه حس كني؟
Can you feel it?
مي توني حسش كني؟
(Panic) Panic
٠(وحشت)٠ وحشت
(Panic) Panic
٠(وحشت)٠ وحشت
Can you feel it?
مي توني حسش كني؟
(Panic) Panic
٠(وحشت)٠ وحشت
(Panic) Panic
٠(وحشت)٠ وحشت
We don’t want what they want
ما چيزي كه اونا مي خوان نمي خوايم
They don’t want what we want
اونا چيزي كه ما مي خوايم نمي خوان
We don’t want what they want
ما چيزي كه اونا مي خوان نمي خوايم
And they don’t care
و براشون هم مهم نيست
Panic
وحشت
Panic
وحشت
Panic
وحشت

پست ارسالی توسط:
Amir6554
هاست نگار:: خرید هاست و دامنه ی با کیفیت و ارزان
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments