جمعه , ۵ آذر ۱۴۰۰
جای تبلیغات شما (کلیک کنید!)

متن و ترجمه آهنگ Shivers از Ed Sheeran

متن و ترجمه فارسی آهنگ «لرزش ها» از «اد شیرن»
“Ed Sheeran – Shivers”

I took an arrow to the heart
یه تیر تو قلبم خوردم
I never kissed a mouth that taste like yours
هرگز لبی رو که مزه ش عین مال تو باشه نبوسیدم
Strawberries and somethin’ more
مثه توت فرنگی یا چیزی بیشتر

Ooh, yeah, I want it all
اوه، آره، همشو می خوام

Lipstick on my guitar (ooh)
جای رژ لب روی گیتارم (اوه)
Fill up the engine, we can drive real far
ماشین رو پر کنم، میتونیم خیلی دور بریم
Go dancin’ underneath the stars
بریم رقصیدن زیر (نورِ) ستاره ها
Ooh, yeah, I want it all
اوه، آره، همشو می خوام
Mmh, you got me feelin’ like
ممم، بهم حسی میدی که

I wanna be that guy
می خوام همون پسره باشم
I wanna kiss your eyes
می خوام چشماتو ببوسم
I wanna drink that smile
می خوام اون خنده ها رو سر بکشم
I wanna feel like I’m
می خوام حس کنم که انگار من
Like my soul’s on fire
روحم تو آتیش میسوزه
I wanna stay up all day and all night
می خوام کل روز و شبو بیدار بمونم
Yeah, you got me singin’ like
آرهه، تو باعث شدی جوری بخونم که

Ooh, I love it when you do it like that
اوه، دوسش دارم وقتی اونجوری انجامش میدی
And when you’re close up, gives me the shivers
وقتی نزدیکتر میشی، حس لرزش بهم دست میده
Oh, baby, you wanna dance ’til the sunlight cracks?
اوه، عزیزم، میخوای تا وقتی آفتاب سر بزنه برقصیم؟
And when they say the party’s over, then we bring it right back
و وقتی اونا میگن پارتی تموم شده، ما برش میگردونیم

And we’ll say
و بعدش میگیم
Ooh, I love it when you do it like that
اوه، دوسش دارم وقتی اونجوری انجامش میدی
And when you’re close up, gives me the shivers
وقتی نزدیکتر میشی، حس لرزش بهم دست میده
Oh, baby you wanna dance ’til the sunlight cracks?
اوه، عزیزم میخوای تا وقتی آفتاب سر بزنه برقصی؟
And when they say the party’s over, then we bring it right back
و وقتی اونا میگن پارتی تموم شده، ما برش میگردونیم

Into the car, on the back seat in the moonlit dark
توی ماشین، صندلی عقب، زیر تاریکی نور مهتاب
Wrap me up between your legs and arms
دست ها و پاهامو دور بدنم بکش
Ooh, I can’t get enough
اوه، برام کافی نیست

You know you could tear me apart
می دونی که میتونی منو از هم بپاشی
Put me back together, and take my heart
(تیکه های) منو کنار هم بزار و بعد قلبمو بدست بیاری
I never thought that I could love this heart
هرگز فکر نمیکردم بتونم عاشق این دل بشم
Ooh, I can’t get enough
اوه، برام کافی نیست
Mmh, you got me feelin’ like
ممم، بهم حسی میدی که

I wanna be that guy
می خوام همون پسره باشم
I wanna kiss your eyes
می خوام چشماتو ببوسم
I wanna drink that smile
می خوام اون خنده ها رو سر بکشم
I wanna feel like I’m
می خوام حس کنم که انگار من
Like my soul’s on fire
روحم تو آتیش میسوزه
I wanna stay up all day and all night
می خوام کل روز و شبو بیدار بمونم
Yeah, you got me singin’ like
آرهه، تو باعث شدی جوری بخونم که

Ooh, I love it when you do it like that
اوه، دوسش دارم وقتی اونجوری انجامش میدی
And when you’re close up, gives me the shivers
وقتی نزدیکتر میشی، حس لرزش بهم دست میده
Oh, baby, you wanna dance ’til the sunlight cracks?
اوه، عزیزم، میخوای تا وقتی آفتاب سر بزنه برقصیم؟
And when they say the party’s over, then we’ll bring it right back
و قتی اونا میگن پارتی تموم شده، ما اونو بر میگردونیم عقب

And we’ll say
و بعدش میگیم
Ooh, I love it when you do it like that
اوه، دوسش دارم وقتی اونجوری انجامش میدی
And when you’re close up, gives me the shivers
وقتی نزدیکتر میشی، حس لرزش بهم دست میده
Oh, baby, you wanna dance ’til the sunlight cracks?
اوه، عزیزم، میخوای تا وقتی آفتاب سر بزنه برقصیم؟
And when they say the party’s over, then we’ll bring it right back
و قتی اونا میگن پارتی تموم شده، ما اونو بر میگردونیم عقب

Baby, you are so hot, you make me shiver
عزیزم، تو خیلی جذابی، باعث میشی تو بدنم بلرزم
With the fire you got, this thing is started
با آتیشی که توی خودت داری، این حسه داره شروع میشه
I don’t want it to stop, you know you make me shiver-er-er
نمی خوام متوقفش کنم، می دونی که باعث لرزشم میشی

Baby, you burn so hot, you make me shiver
عزیزم، آتیشت خیلی داغه، باعث میشی به بدنم بلرزم
With the fire you got, this thing is started
با آتیشی که توی خودت داری، این حسه داره شروع میشه
I don’t want it to stop, you know you make me shiver
نمی خوام متوقفش کنم، می دونی که باعث میشی بلرزم
Yeah, you got me singin’ like
آرهه، تو باعث شدی جوری بخونم که

Ooh, I love it when you do it like that
اوه، دوسش دارم وقتی اونجوری انجامش میدی
And when you’re close up, gives me the shivers
وقتی نزدیکتر میشی، حس لرزش بهم دست میده
Oh, baby, you wanna dance ’til the sunlight cracks?
اوه، عزیزم، میخوای تا وقتی آفتاب سر بزنه برقصیم؟
And when they say the party’s over, then we’ll bring it right back
و قتی اونا میگن پارتی تموم شده، ما اونو بر میگردونیم عقب

And we’ll say
و بعدش میگیم
Ooh, I love it when you do it like that
اوه، دوسش دارم وقتی اونجوری انجامش میدی
And when you’re close up, gives me the shivers
وقتی نزدیکتر میشی، حس لرزش بهم دست میده
Oh, baby, you wanna dance ’til sunlight cracks?
اوه، عزیزم، میخوای تا آفتاب سر بزنه برقصیم؟
And when they say the party’s over, then we’ll bring it right back
و قتی اونا میگن پارتی تموم شده، ما اونو بر میگردونیم عقب

Hey
هی

هاست نگار:: خرید هاست و دامنه ی با کیفیت و ارزان
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments