جمعه , ۸ بهمن ۱۴۰۰
جای تبلیغات شما (کلیک کنید!)

متن و ترجمه آهنگ Julian Casablancas – Out Of The Blue

Somewhere along the way, my hopefulness turned to sadness
یک جایی توی راه، امیدواری من به غم تبدیل میشه
Somewhere along the way, my sadness turned to bitterness
یک جایی توی راه، غم من به تلخی تبدیل میشه
Somewhere along the way, my bitterness turned to anger
یک جایی توی راه، تلخی من به خشم تبدیل میشه
Somewhere along the way, my anger turned to vengeance
یک جایی توی راه، خشم من به کینه تبدیل میشه
And the ones that I made pay were never the ones who deserved it
و کسانی که باعث شدم بهاش رو بپردازن هیچوقت کسانی نبودن که لیاقتش رو داشتن
And the ones who deserved it, they’ll never understand it.
و کسانی که لیاقتش رو داشتن هیچوقت متوجهش نمیشن
Yes, I know I’m going to Hell in a leather jacket
آره، می دونم من با یک ژاکت چرم به جهنم میرم
Least I’ll be in another world while you’re pissing on my casket
حداقل من در یک جهان دیگه خواهم بود درحالیکه تو داری روی تابوتم ادرار می کنی
How could you be, oh
چطور می تونی، اوه
So perfect for me?
این قدر برام خوب باشی؟
Why can’t you ignore, oh
چرا نمی تونی نادیده بگیری، اوه
The things I did before?
چیزهایی که قبلا انجام دادم؟
Somewhere along the way, exacting vengeance gave excitement
یک جایی توی راه، تحمیل کردن کینه هیجان میده
Somewhere along the way, that excitement turned to pleasure
یک جایی توی راه، اون هیجان به لذت تبدیل میشه
Somewhere along the way, that pleasure turned to madness
یک جایی توی راه، اون لذت به دیوانگی تبدیل میشه
But sooner or later that kind of madness turns into pain
ولی دیر یا زود آن نوع از دیوانگی به درد تبدیل میشه
And the ones that I made pay were never the ones who deserved it
و کسانی که باعث شدم بهاش رو بپردازن هیچوقت کسانی نبودن که لیاقتش رو داشتن
Those who helped me along the way, I smacked ’em as I thanked ’em
کسانی که توی راه کمکم کردن، به جای تشکر بهشون سیلی زدم
Yes, I know I’m going to Hell in a leather jacket
آره، می دونم من با یک ژاکت چرم به جهنم میرم
‘Least I’ll be in another world while you’re pissing on my casket
حداقل من در یک جهان دیگه خواهم بود درحالیکه تو داری روی تابوتم ادرار می کنی
And all that I can do is sing a song of faded glory
و همه چیزی که می تونم انجام بدم خوندن یک آهنگ از شکوه ناپدید شده ست
And all you got to do is sit there, look great, and make ’em horny
و همه چیزی که تو باید انجام بدی اینه که اونجا بشینی، خوب به نظر بیای، و اونها رو شهوتی کنی
Together we’ll sing songs and tell exaggerated stories
با هم آهنگ می خونیم و داستانهای اغراق آمیز میگیم
About the way we feel today and tonight and in the morning
درباره طوری که امروز و امشب و در صبح حس می کنیم
How could you be, oh
چطور می تونی، اوه
So perfect for me?
این قدر برام خوب باشی؟
Why can’t you ignore, oh
چرا نمی تونی نادیده بگیری، اوه
The things I did before?
چیزهایی که قبلا انجام دادم؟
Take all your fears, pretend they’re all true
همه ترس هات رو بگیر، تظاهر کن واقعین
Take all your plans, pretend they fell through
همه نقشه هات رو بگیر، تظاهر کن اونها شکست خوردن
But that’s what it’s like
ولی این طوریه
That’s what it’s like for most people in this world
برای بیشتر مردم جهان این طوریه
The rich or the poor oh,
ثروتمندها یا فقیرها اوه،
Muslims or Jews oh,
مسلمان ها یا یهودها اوه،
When roles are reversed oh,
وقتی نقش ها برعکس میشن اوه،
Opinions are too
اعتقادات هم همینطور
No, oh oh
نه، اوه اوه
That’s all I’m gonna say now
این همه چیزیه که الان می خوام بگم
Before they come knocking on my door now
قبل از اینکه الان بیان در خونه ام رو بزنن

پست ارسالی توسط:
Amir6554
هاست نگار:: خرید هاست و دامنه ی با کیفیت و ارزان
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments