یکشنبه , ۴ مهر ۱۴۰۰
جای تبلیغات شما (کلیک کنید!)

ترجمه ترانه Salute از Little Mix

متن و ترجمه ترانه Salute از Little Mix

[Jesy]
Ladies all across the world
خانمهای دور دنیا
Listen up
گوش کنید
We’re looking for recruits
ما دنبال سرباز تازه ایم
If you’re with me
اگه تو با منی
Let me see your hands
بذار دستهاتو ببینم
Stand up and salute
بلند شو و سلام بده
Get your killer heels
کفش پاشنه بلندهای خوشگلتو بپوش
Sneakers, pumps
کتانی ها، پامپها
Or lace up your boots
یا بند بوتهات رو ببند
Representing all the women
به نمایندگی از همه خانمها
Salute
سلام بده
Salute
سلام بده

[Jade]
Ladies all across the world
خانمهای دور دنیا
Listen up
گوش کنید
We’re looking for recruits
ما دنبال سرباز تازه ایم
If you’re with me
اگه تو با منی
Let me see your hands
بذار دستهاتو ببینم
Stand up and salute
بلند شو و سلام بده
Get your killer heels
کفش پاشنه بلندهای خوشگلتو بپوش
Sneakers, pumps
کتانی ها، پامپها
Or lace up your boots
یا بند بوتهات رو ببند
Representing all the women
به نمایندگی از همه خانمها
Salute
سلام بده
Salute
سلام بده

[Jesy]
It’s who we are
این کسیه که ما هستیم
We don’t need no
نیاز نداریم به هیچ
Camouflage
استتار
Just a female
فقط یه خانم
Battle cry
شعار جنگی
And we’re taking off
و داریم میریم

[Jade]
If you’re with me
اگه با منین
Women
خانمها
Let me hear you say
بذارید بشنوم که میگید
Ladies all across the world
خانمهای دور دنیا
Listen up
گوش کنید
We’re looking for recruits
ما دنبال سرباز تازه ایم
If you’re with me
اگه تو با منی
Let me see your hands
بذار دستهاتو ببینم
Stand up and salute
بلند شو و سلام بده
Get your killer heels
کفش پاشنه بلندهای خوشگلتو بپوش
Sneakers, pumps
کتانی ها، پامپها
Or lace up your boots
یا بند بوتهات رو ببند
Representing all the women
به نمایندگی از همه خانمها
Salute
سلام بده
Salute
سلام بده

Attention! Salute
توجه کنید! سلام بدید
Attention! Salute
توجه کنید! سلام بدید
Attention!
توجه کنید
Representing all the women
به نمایندگی از همه خانمها
Salute
سلام بده
Salute
سلام بده

[Leigh-Anne]
We are everywhere
ما همه جا هستیم
Warriors, your country needs
جنگجوها، کشورتون نیازداره
You
به شما
If you’re ready, ladies
خانمها، اگه آماده اید
Better keep steady
بهتره که استوار بایستید
Ready, aim
آماده، هدف بگیرید
Shoot
شلیک کنید

Don’t need ammunition
به مهمات نیاز نداریم
On a mission
توی یه عملیات
Now we hit you with the truth
حالا ما تو رو با حقیقت میزنیم

[Leigh-Anne]
Divas
خواننده ها
Queens
ملکه ها
We don’t need no money
ما به پول نیاز نداریم
Salute
سلام بده

[Perrie] We are everywhere
ما همه جا هستیم
Warriors, your country needs
جنگجوها، کشورتون نیازداره
You
به شما
If you’re ready, ladies
خانمها، اگه آماده اید
Better keep steady
بهتره که استوار بایستید
Ready, aim
آماده، هدف بگیرید
Shoot
شلیک کنید

[All] Don’t need ammunition
به مهمات نیاز نداریم
On a mission
توی یه عملیات
Now we hit you with the truth
حالا ما تو رو با حقیقت میزنیم

[Perrie] Representing all the women
به نمایندگی از همه خانمها
Salute
سلام بده
Salute

[Jesy] It’s who we are
این کسیه که ما هستیم
We don’t need no
نیاز نداریم به هیچ
Camouflage
استتار
Just a female
فقط یه خانم
Battle cry
شعار جنگی
And we’re taking off
و داریم میریم

[Jade]
If you’re with me
اگه با منین
Women
خانم ها
Let me hear you say
بذارید بشنوم که میگید

Ladies all across the world
خانمهای دور دنیا
Listen up
گوش کنید
We’re looking for recruits
ما دنبال سرباز تازه ایم
If you’re with me
اگه تو با منی
Let me see your hands
بذار دستهاتو ببینم
Stand up and salute
بلند شو و سلام بده
Get your killer heels
کفش پاشنه بلندهای خوشگلتو بپوش
Sneakers, pumps
کتانی ها، پامپها
Or lace up your boots
یا بند بوتهات رو ببند
Representing all the women
به نمایندگی از همه خانمها
Salute
سلام بده
Salute
سلام بده

Attention! Salute
توجه کنید! سلام بدید
Attention! Salute
توجه کنید! سلام بدید
Attention!
توجه کنید
Representing all the women
به نمایندگی از همه خانمها
Salute
سلام بده
Salute

[Jesy]
You think we’re just pretty things
فکر میکنی که ما فقط خوشگلیم
You couldn’t be more wrong
نمیتونی بیشتر از این اشتباه کنی
Standing strong
اشتباه ایستادی
We carry on
ما ادامه میدیم
We keep moving on
ما بازم هم جلومیریم
Moving up, yeah
میریم بالا، آره

[Leigh-Anne]
Can’t stop a hurricane
نمیتونی یه طوفان رو متوقف کنی
Ladies, it’s time to awake, yeah
خانمها، وقتشه که بیدار شید، آره

Let me hear you say
بذارید بشنوم که میگید

Ladies all across the world
خانمهای دور دنیا
Listen up
گوش کنید
We’re looking for recruits
ما دنبال سرباز تازه ایم
If you’re with me
اگه تو با منی
Let me see your hands
بذار دستهاتو ببینم
Stand up and salute
بلند شو و سلام بده
Get your killer heels
کفش پاشنه بلندهای خوشگلتو بپوش
Sneakers, pumps
کتانی ها، پامپها
Or lace up your boots
یا بند بوتهات رو ببند
Representing all the women
به نمایندگی از همه خانمها
Salute
سلام بده
Salute
سلام بده

Attention! Salute
توجه کنید! سلام بدید
Attention! Salute
توجه کنید! سلام بدید
Attention!
توجه کنید
Representing all the women
به نمایندگی از همه خانمها
Salute
سلام بده

ترجمه از negarina94  (انجمن عصر دانلود)

هاست نگار:: خرید هاست و دامنه ی با کیفیت و ارزان
اشتراک در
اطلاع از
guest
4 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین بیشترین واکنش نشان داده شده(آرا)
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
برای اطلاع از مطالب جدید و چیز های بیشتر در کانال تلگرام ما عضو بشید!