چهارشنبه , ۶ بهمن ۱۴۰۰
جای تبلیغات شما (کلیک کنید!)

متن و ترجمه آهنگ Señorita از Shawn Mendes و Camila Cabello


متن و ترجمه آهنگ “سنیوریتا” از “شان مندز” و “کامیلا کابلّو”

I love it when you call me Señorita
من عاشقِ وقتی ام که صدام میکنی سِنیوریتا
I wish I could pretend I didn’t need ya
کاش میتونستم تظاهر کنم که بهت نیاز ندارم
But every touch is ooh-la-la-la
ولی هر لمست اوه لا-لا-لا هستش
It’s true, la-la-la
درسته، لا-لا-لا
Ooh, I should be runnin’
اووه، باید فرار کنم
Ooh, you keep me coming for ya
اووه، تو منو مالِ خودت میکنی
Land in Miami
توی میامی فرود اومدم
The air was hot from summer rain
هوا گرم بود بخاطر بارون تابستونی
Sweat drippin’ off me
عرق ازم می چکید
Before I even knew her name, la-la-la
قبل از اینکه حتی اسمشو بدونم، لا-لا-لا
It felt like ooh-la-la-la (Yeah, no)
حسی مثل اووه لا-لا-لا داشتم (آره، نه)
Sapphire moonlight
زیرِ مهتابِ آبی
We danced for hours in the sand
ما ساعت ها روی شن رقصیدیم
Tequila sunrise
با تکیلا سانرایز
Her body fit right in my hands, la-la-la
بدن خوبش دقیقا بین دستام بود، لا-لا-لا
It felt like ooh-la-la-la, yeah
حسی مثل اووه لا-لا-لا داشتم، آره
I love it when you call me Señorita
من عاشقِ وقتی ام که صدام میکنی سِنیوریتا
I wish I could pretend I didn’t need ya
کاش میتونستم تظاهر کنم که بهت نیاز ندارم
But every touch is ooh-la-la-la
ولی هر لمست اوه لا-لا-لا هستش
It’s true, la-la-la
درسته، لا-لا-لا
Ooh, I should be runnin’
اووه، باید فرار کنم
Ooh, you know I love it when you call me Señorita
اووه، خودتم میدونی عاشقِ وقتیم که صدام میکنی سِنیوریتا
I wish it wasn’t so damn hard to leave ya
ای کاش ترک کردنت اینقدر سخت و دشوار نبود
But every touch is ooh-la-la-la
ولی هر لمست اوه لا-لا-لا هستش
It’s true, la-la-la
درسته، لا-لا-لا
Ooh, I should be runnin’
اووه، باید فرار کنم
Ooh, you keep me coming for ya
اووه، تو منو مالِ خودت میکنی

Locked in the hotel
درِ اتاق رو قفل کردیم
There’s just some things that never change
فقط یه چیزایی هستن که هیچوقت تغییر نمیکنن
You say we’re just friends
تو میگی ما دوستیمون معمولیه
But friends don’t know the way you taste, la-la-la
اما دوستا که طعم همو نمیچشن، لا-لا-لا
‘Cause you know it’s been a long time coming
چون خودتم میدونی مدت زیادی گذشته
Don’t ya let me fall, ooh
پس نزار ازت ناامید شم، اووه
Ooh, when your lips undress me
اووه، وقتی که لبات منو بِرَهنه میکنه
Hooked on your tongue
نمیتونم از زبونت دست بکشم
Ooh, love, your kiss is deadly, don’t stop
اووه، عشقم، بوسه ی تو کُشندست، متوقفش نکن
I love it when you call me Señorita
من عاشقِ وقتی ام که صدام میکنی سِنیوریتا
I wish I could pretend I didn’t need ya
کاش میتونستم تظاهر کنم که بهت نیاز ندارم
But every touch is ooh-la-la-la
ولی هر لمست اوه لا-لا-لا هستش
It’s true, la-la-la
درسته، لا-لا-لا
Ooh, I should be runnin’
اووه، باید فرار کنم
Ooh, you know I love it when you call me Señorita
اووه، خودتم میدونی عاشقِ وقتیم که صدام میکنی سِنیوریتا
I wish it wasn’t so damn hard to leave ya
ای کاش ترک کردنت اینقدر سخت و دشوار نبود
But every touch is ooh-la-la-la
ولی هر لمست اوه لا-لا-لا هستش
It’s true, la-la-la
درسته، لا-لا-لا
Ooh, I should be runnin’
اووه، باید فرار کنم
Ooh, you keep me coming for ya
اووه، تو منو مالِ خودت میکنی
All along I’ve been coming for ya (For you)
تمام این مدت برای تو میومدم (برای تو)
And I hope it means something to you (Ooh)
و امیدوارم معنی این کار رو فهمیده باشی (اووه)
Call my name, I’ll be coming for ya (Coming for ya)
اسممو صدا کن، من میام پیشِت (میام پیشِت)
Coming for ya (Coming for ya)
میام پیشِت (میام پیشِت)
For ya
کنارِ تو
For ya (Oh, she loves it when I call)
کنارِ تو (اوه، اون دوست داره وقتی اونجوری صداش میزنم)
For ya
کنارِ تو
Ooh, I should be runnin’
اووه، باید فرار کنم
Ooh, you keep me coming for ya
اووه، تو منو مالِ خودت میکنی

هاست نگار:: خرید هاست و دامنه ی با کیفیت و ارزان
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments