چهارشنبه , ۶ بهمن ۱۴۰۰
جای تبلیغات شما (کلیک کنید!)

متن و ترجمه آهنگ Slipknot – Nero Forte

Watch this!
اینو ببین!

I’m never enough
من هیچوقت کافی نیستم

You bleed me dry, using me up
تو من رو به کشتن میدی، با استفاده از خودم

Dissatisfied, and used
ناراضی، و استفاده شده

Another key to the empty spot in you
یک کلید دیگر به بخش خالیِ در تو

I’m sick as a fuck
من خیلی مریضم

I’m in my prime, what do you want?
من در بهترین دوره ام هستم، تو چی می خوای؟

I guess it’s time, to see
فکر کنم زمانش رسیده، که ببینی

If you’re lost in hell you’ll find no peace
اگه تو جهنم گم شدی هیچ آرامشی پیدا نمی کنی

Ooh, wade through hate and fear
اوه، به سختی رد شدن از تنفر و ترس

I haven’t felt like this in years
سالها مثل این حس نکرده بودم

Not much left, so uprooted
چیز زیادی نمونده، از ریشه کنده شده ام

Fists clenched tight in the pockets of my hoodie
مشت ها محکم در جیب های سوییتشرتم گره زده شده اند

And I know where I need to go
و می دونم کجا باید برم

But the voice of reason can’t say no
اما صدای منطق نمی تونه نه بگه

It’s in the eyes, and heart
در چشم هاست، و قلب

Just the latest psycho off the charts
فقط آخرین روانی در جدول

That’s what you do best!
این بهترین چیزیه که انجام میدی!

A home like yours is upside down
یک خونه مثل مال تو برعکسه

Too much animosity
خصومت بیش از حد

Nobody does it better than the enemy
هیچکس بهتر از دشمن اینو انجام نمیده

A hope like yours won’t help me now
امیدی مثل مال تو الان بهم کمک نمی کنه

You can do your worst to me
تو می تونی بدترینت رو باهام بکنی

At the end of the day, that’s what you do best
در انتهای روز، این بهترین چیزیه که انجام میدی

A home like yours is upside down
یک خونه مثل مال تو برعکسه

Too much animosity
خصومت بیش از حد

Nobody does it better than the enemy
هیچکس بهتر از دشمن اینو انجام نمیده

A hope like yours won’t help me now
امیدی مثل مال تو الان بهم کمک نمی کنه

You can do your worst to me
تو می تونی بدترینت رو باهام بکنی

At the end of the day, that’s what you do best
در انتهای روز، این بهترین چیزیه که انجام میدی

I know, and even if I didn’t
می دونم، حتی اگه نمي دونستم

I would lie so, many would believe it
دروغ می گفتم، خیلی ها باورش می کردند

Stand up and resist the chains
Of all the people in belligerent sick restraint
بلند شو و زنجیره آدم هایی که در قيد بیمار و پرخاشگر هستند تحمل کن

I wasn’t enough
من کافی نبودم

You bled me dry, which way is up?
تو من رو به کشتن دادی، با کدوم راه؟

Oh, you’re a lie, and fake
اوه، تو یه دروغی، و جعلی

I hope the truth is not too late
امیداوم حقیقت خیلی دیر نشده باشه

That’s what you do best!
این بهترین چیزیه که انجام میدی!

A home like yours is upside down
یک خونه مثل مال تو برعکسه

Too much animosity
خصومت بیش از حد

Nobody does it better than the enemy
هیچکس بهتر از دشمن اینو انجام نمیده

A hope like yours won’t help me now
امیدی مثل مال تو الان بهم کمک نمی کنه

You can do your worst to me
تو می تونی بدترینت رو باهام بکنی

At the end of the day, that’s what you do best
در انتهای روز، بهترین چیزیه که انجام میدی

A home like yours is upside down
یک خونه مثل مال تو برعکسه

Too much animosity
خصومت بیش از حد

Nobody does it better than the enemy
هیچکس بهتر از دشمن اینو انجام نمیده

A hope like yours won’t help me now
امیدی مثل مال تو الان بهم کمک نمی کنه

You can do your worst to me
تو می تونی بدترینت رو باهام بکنی

At the end of the day, that’s what you do best
در انتهای روز، این بهترین چیزیه که انجام میدی

That’s what you do best!
این بهترین چیزیه که انجام میدی

That’s what you do best…
این بهترین چیزیه که انجام میدی

That’s what you do best… Hahahahahaha…
این بهترین چیزیه که انجام میدی
هاهاهاهاهاها…

(WHY) Why was it easy for you
چرا واست آسون بود(برای)

(DID) Did I deserve the abuse?
من لیاقت سواستفاده شدن رو داشتم؟(چه)

(I) I can’t believe I let it
باورم نمیشه اجازه دادم (من)

(NOT) Not what I wanted
چیزی که نمی خواستم (چهره)

(SEE) See through your bullshit
از چرندیاتت ببینم (واقعی)

(YOUR) You’re so traumatic
تو خیلی آزاردهنده ای (تو)

(TRUE) True to your form of
صدق می کنه برای تصویر تو از (رو)

(FACE) Every consequence
هر عاقبتی (ندیدم)

(UN) Unintimidated
نترس (تا)

(TIL) Till the very end
تا آخرش (وقتی)

(IT) It’ll never happen
هیچوقت اتفاق نمیفته (که)

(WAS) Was it all a lie?
همه ش دروغ بود (خیلی)

(TOO) Many motherfuckers
خیلی مادر به خطا ها (دیر)

(LATE) That’s what you do best!
این بهترین چیزیه که انجام میدی! (شد)

(LIE) That’s what you do best!
این بهترین چیزیه که انجام میدی! (دروغ)

(LIE) That’s what you do best!
این بهترین چیزیه که انجام میدی! (دروغ)

Oh, that’s what you do best!
اوه، این بهترین چیزیه که انجام میدی!

A home like yours is upside down
یک خونه مثل مال تو برعکسه

Too much animosity
خصومت بیش از حد

Nobody does it better than the enemy
هیچکس بهتر از دشمن اینو انجام نمیده

A hope like yours won’t help me now
امیدی مثل مال تو الان بهم کمک نمی کنه

You can do your worst to me
تو می تونی بدترینت رو باهام بکنی

At the end of the day, that’s what you do best
در انتهای روز، این بهترین چیزیه که انجام میدی

A home like yours is upside down
یک خونه مثل مال تو برعکسه

Too much animosity
خصومت بیش از حد

Nobody does it better than the enemy
هیچکس بهتر از دشمن اینو انجام نمیده

A hope like yours won’t help me now
امیدی مثل مال تو الان بهم کمک نمی کنه

You can do your worst to me
تو می تونی بدترینت رو باهام بکنی

At the end of the day, that’s what you do best
در انتهای روز، این بهترین چیزیه که انجام میدی

A home like yours is upside down
یک خونه مثل مال تو برعکسه

You can do your worst to me
تو می تونی بدترینت رو باهام بکنی

At the end of the day, that’s what you do best
در انتهای روز، این بهترین چیزیه که انجام میدی

A hope like yours won’t help me now
امیدی مثل مال تو الان بهم کمک نمی کنه

You can do your worst to me
تو می تونی بدترینت رو باهام بکنی

At the end of the day, that’s what you do best
در انتهای روز، این بهترین چیزیه که انجام میدی

That’s what you do,
این چیزیه که انجام میدی،

That’s what you do best!
این بهترین چیزیه که انجام میدی!

(What you, do best
What you, do best) Yeah!
(بهترین چیزی، که انجام میدی،
بهترین چیزی، که انجام میدی) آره!

(What you, do best
(بهترین چیزی، که انجام میدی

What you, do best
بهترین چیزی، که انجام میدی

What you, do best
بهترین چیزی، که انجام میدی

What you, do best)
بهترین چیزی، که انجام میدی)

That’s what you do best!
این بهترین چیزیه که انجام میدی!

That’s what you do best!
این بهترین چیزیه که انجام میدی!

پست ارسالی توسط:
Amir6554
هاست نگار:: خرید هاست و دامنه ی با کیفیت و ارزان
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments