چهارشنبه , ۶ بهمن ۱۴۰۰
جای تبلیغات شما (کلیک کنید!)

متن و ترجمه آهنگ traitor از Olivia Rodrigo

olivia rodrigo - sour album cover

متن و ترجمه فارسی آهنگ “خیانتکار” از “اولیویا رودریگو”

Ooh, ooh, ooh, ah
Oh ooh
Ah, ah, ah, ah
اه اه اه اه

Brown guilty eyes and little white lies, yeah
چشمای قهوه ای گناهکار و دروغای مصلحتی، اره
I played dumb but I always knew
احمقانه رفتار کردم ولی همیشه میدونستم
That you talked to her, maybe did even worse
که با دختره حرف زدی ، یا حتی کارای بدتر هم کردین
I kept quiet so I could keep you
ساکت موندم تا بتونم تو رو نگه دارم :’)

And ain’t it funny how you ran to her
و خنده دار نیست جوری که تو به سمتش دویدی
The second that we called it quits?
بار دومی که ما اسمشو ترک کردن گذاشتیم؟
And ain’t it funny how you said you were friends?
خنده دار نیست که گفتی فقط دوستین؟
Now it sure as hell don’t look like it
و الان مطمئنن (فقط دوست) به نظر نمیاین

You betrayed me
تو به من خیانت کردی
And I know that you’ll never feel sorry for the way I hurt, yeah
و میدونم هیچ وقت به خاطر جوری که زجر میکشم متاسف نمیشی، اره
You talked to her when we were together
وقتی باهم بودیم تو با اون حرف زدی
Loved you at your worst, but that didn’t matter
حتی تو بدترین شرایطت دوست داشتم ، ولی اون حتی اهمیتم نداشت
It took you two weeks to go off and date her
فقط دو هفته طول کشید که بیخیال شی و بری باهاش قرار بزاری
Guess you didn’t cheat, but you’re still a traitor
حدس میزنم خیانت نکردی ولی تو هنوزم خیانت کاری

Now you bring her around just to shut me down
و الان تو اونو با خودت میچرخونی تا فقط منو زمین بزنی
Show her off like she’s a new trophy
یه جوری نشونش میدی انگار جایزه و غنیمت جدیدته
And I know if you were true, there’s no damn way that you
و من میدونم اگه تو درست بودی ، هیچ راهی وجود نداره که تو
Could fall in love with somebody that quickly
به این سرعت عاشق یکی دیگه بشی

Ain’t it funny? All the twisted games
خنده دار نیست؟ تمام این بازیای پیچیده
All the questions you used to avoid
تمام سئوالایی که طفره میرفتی
Ain’t it funny? Remember I brought her up
خنده دار نیست؟ یادمه که حرف دختره رو کشیدم وسط (درموردش حرف زده)
And you told me I was paranoid?
و تو بهم گفتی بدگمانم؟

You betrayed me
تو به من خیانت کردی
And I know that you’ll never feel sorry for the way I hurt, yeah
و میدونم هیچ وقت به خاطر جوری که زجر میکشم متاسف نمیشی ، اره
You talked to her when we were together
وقتی باهم بودیم تو با اون حرف زدی
Loved you at your worst, but that didn’t matter
حتی تو بدترین شرایطت دوست داشتم ، ولی اون حتی اهمیتم نداشت
It took you two weeks to go off and date her
فقط دو هفته طول کشید که بیخیال شی و بری باهاش قرار بزاری
Guess you didn’t cheat, but you’re still a traitor
حدس میزنم خیانت نکردی ولی تو هنوزم خیانت کاری

(Ah-ah-ah) God, I wish that you had thought this through
خدایا ، ارزو میکنم قبلا به این فکر میکردی
Before I went and fell in love with you
قبل از اینکه من عاشقت بشم
(Ah-ah-ah) When she’s sleepin’ in the bed we made
وقتی اون توی تختی که ما ساختیم میخوابه
Don’t you dare forget about the way
جرات نکن فراموش کنی جوری که _

You betrayed me
تو به من خیانت کردی
‘Cause I know that you’ll never feel sorry for the way I hurt, yeah
چون میدونم هیچ وقت به خاطر جوری که زجر میکشم متاسف نمیشی ، اره
You talked to her when we were together
وقتی باهم بودیم تو با اون حرف زدی
You gave me your word, but that didn’t matter
تو بهم تمام دنیاتو دادی ، ولی این مهم نیست
It took you two weeks to go off and date her
فقط دو هفته طول کشید که بیخیال شی و بری باهاش قرار بزاری
Guess you didn’t cheat
حدس میزنم تو خیانت نکردی
But you’re still, you’re still a traitor (ah-ah-ah)
ولی تو هنوزم، تو هنوزم یه خیانتکاری
Yeah, you’re still a traitor
اره تو هنوزم یه خیانتکاری

(Ooh-ooh-ooh) God, I wish that you had thought this through
خدایا، آرزو میکردم قبلا به این فکر میکردی
Before I went and fell in love with you
قبل از اینکه من عاشقت بشم

Writer(s): Daniel Nigro, Olivia Rodrigo

هاست نگار:: خرید هاست و دامنه ی با کیفیت و ارزان
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments