یکشنبه , ۴ مهر ۱۴۰۰
جای تبلیغات شما (کلیک کنید!)

متن و ترجمه آهنگ JP Saxe, Julia Michaels – If The World Was Ending

I was distracted
حواسم پرت بود
And in traffic
و در ترافیک بودم
I didn’t feel it
حسش نکردم
When the earthquake happened
وقتی که زلزله رخ داد
But it really got me thinkin’
ولی واقعا باعث شد به فکر فرو برم
Were you out drinkin’?
تو بیرون داشتی مشروب می نوشیدی؟
Were you in the living room
توی سالن خونه ت
Chillin’ watchin’ television?
با ديدن تلويزيون داشتي استراحت مي كردي؟
It’s been a year now
حالا یه سال گذشته
Think I’ve figured out how
فکر کنم فهمیدم چطوری
How to let you go and let communication die out
چطوری ولت کنم بری و اجازه بدم این صحبت تموم شه
I know, you know, we know
من می دونم، تو می دونی، ما می دونیم
You weren’t down for forever and it’s fine
تو برای همیشه پایه م نبودی و اشکالی نداره
I know, you know, we know
من می دونم، تو می دونی، ما می دونیم
We weren’t meant for each other and it’s fine
قسمت نبود با هم باشیم و اشکالی نداره
But if the world was ending
ولی اگه دنیا داشت به پایان می رسید
You’d come over, right?
تو میومدی پیشم، درسته؟
You’d come over and you’d stay the night
میومدی پیشم و شب رو می موندی
Would you love me for the hell of it?
بدون هیچ دلیلی بهم عشق می ورزیدی؟
All our fears would be irrelevant
تمام ترس هامون بی ربط می شدن
If the world was ending
اگه دنیا داشت به پایان می رسید
You’d come over, right?
تو میومدی پیشم، درسته؟
The sky’d be falling and I’d hold you tight
آسمان سقوط می کرد و من تو رو محکم نگه می داشتم
And there wouldn’t be a reason why
و هیچ دلیلی براش وجود نمی داشت
We would even have to say goodbye
ما حتی مجبور بودیم خداحافظی کنیم
If the world was ending
اگه دنیا داشت به پایان می رسید
You’d come over, right?
تو میومدی پیشم، درسته؟
Right?
درسته؟
If the world was ending
اگه دنیا داشت به پایان می رسید
You’d come over, right?
تو میومدی پیشم، درسته؟
Right?
درسته؟
I tried to imagine
سعی کردم تصور کنم
Your reaction
عکس العملت رو
It didn’t scare me when the earthquake happened
منو نترسوند وقتی زلزله اومد
But it really got me thinkin’
ولی واقعا باعث شد به فکر فرو برم
That night we went drinkin’
اون شبی که رفتیم بیرون برای نوشیدن شراب
Stumbled in the house
در خونه تلوتلو می کردی
And didn’t make it past the kitchen
و به قبل از آشپزخونه نرسیدی
Ah, it’s been a year now
اه، حالا یه سال گذشته
Think I’ve figured out how
فکر کنم فهمیدم چطوری
How to think about you without it rippin’ my heart out
چطوری بهت فکر کنم بدون اینکه حرف های دلم رو فریاد بزنم
I know, you know, we know
من می دونم، تو می دونی، ما می دونیم
You weren’t down for forever and it’s fine
تو برای همیشه پایه م نبودی و اشكالي نداره
I know, you know, we know
من می دونم، تو می دونی، ما می دونیم
We weren’t meant for each other and it’s fine
قسمت نبود ما با هم باشیم و اشکالی نداره
But if the world was ending
ولی اگه دنیا داشت به پایان می رسید
You’d come over, right?
تو میومدی پیشم، درسته؟
You’d come over and you’d stay the night
میومدی پیشم و شب رو می موندی
Would you love me for the hell of it?
بدون هیچ دلیلی بهم عشق می ورزیدی؟
All our fears would be irrelevant
تمام ترس هامون بی ربط می شدن
If the world was ending
اگه دنیا داشت به پایان می رسید
You’d come over, right?
تو میومدی پیشم، درسته؟
The sky’d be falling while I’d hold you tight
آسمان سقوط می کرد و من تو رو محکم نگه می داشتم
No, there wouldn’t be a reason why
و هیچ دلیلی براش وجود نمی داشت
We would even have to say goodbye
ما حتی مجبور بودیم خداحافظی کنیم
If the world was ending
اگه دنیا داشت به پایان می رسید
You’d come over, right?
تو میومدی پیشم، درسته؟
You’d come over, right?
تو میومدی پیشم، درسته؟
You’d come over, you’d come over, you’d come over, right?
تو میومدی پیشم، تو میومدی پیشم، تو میومدی پیشم، درسته؟
I know, you know, we know
من می دونم، تو می دونی، ما می دونیم
You weren’t down for forever and it’s fine
تو برای همیشه پایه م نبودی و اشكالي نداره
I know, you know, we know
من می دونم، تو می دونی، ما می دونیم
We weren’t meant for each other and it’s fine
قسمت نبود ما با هم باشیم و اشکالی نداره
But if the world was ending
ولی اگه دنیا داشت به پایان می رسید
You’d come over, right?
تو میومدی پیشم، درسته؟
You’d come over and you’d stay the night
میومدی پیشم و شب رو می موندی
Would you love me for the hell of it?
بدون هیچ دلیلی بهم عشق می ورزیدی؟
All our fears would be irrelevant
تمام ترس هامون بی ربط می شدن
If the world was ending
اگه دنیا داشت به پایان می رسید
You’d come over, right?
تو میومدی پیشم، درسته؟
The sky’d be falling while I’d hold you tight
آسمان سقوط می کرد و من تو رو محکم نگه می داشتم
No, there wouldn’t be a reason why
و هیچ دلیلی براش وجود نمی داشت
We would even have to say goodbye
ما حتی مجبور بودیم خداحافظی کنیم
If the world was ending
اگه دنیا داشت به پایان می رسید
You’d come over, right?
تو میومدی پیشم، درسته؟
You’d come over, you’d come over, you’d come over, right?
تو میومدی پیشم، تو میومدی پیشم، تو میومدی پیشم، درسته؟

If the world was ending
اگه دنیا داشت به پایان می رسید
You’d come over, right?
تو میومدی پیشم، درسته؟

پست ارسالی توسط:
Amir6554
هاست نگار:: خرید هاست و دامنه ی با کیفیت و ارزان
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
برای اطلاع از مطالب جدید و چیز های بیشتر در کانال تلگرام ما عضو بشید!