چهارشنبه , ۶ بهمن ۱۴۰۰
جای تبلیغات شما (کلیک کنید!)

متن و ترجمه آهنگ BOYSHIT از Madison Beer


متن و ترجمه فارسی آهنگ “پسر عوضی” از “مدیسون بیر”
BOYSHIT – Madison Beer

I’m lettin’ you in, you’re lettin’ me down
من تو رو وارد قلبم میکنم و تو منو رها میکنی
(Ooh-ooh, ooh-ooh)
اوه اوه
I swear, when you talk, you just like the sound
قسم میخورم وقتی داری حرف میزنی انگار داری آلودگی صوتی ایجاد میکنی

(Ooh-ooh, ooh-ooh)
اوه اوه
One too many times, I let you ruin my life ’cause
یکی دوبار اجازه دادم زندگیمو خراب کنی،چون
I thought you would change, but I see it now
فکر میکردم میخولی عوض شی،ولی الان دارم میبینم
(Ooh-ooh, ooh-ooh)
اوه اوه

All the yellin’ and kissin’ and fightin’
همه ی داد زدن ها و بوسیدن ها و دعوا ها
We never could see eye to eye
ما هیچوقت نتونستیم چشم تو چشم شیم
‘Cause you must seem like a man
چون که تو مثلا یه مردی
But you’re not one in your mind
ولی تو اونی که خودت فکر میکنی نیستی
Yeah, I’m back on my shit and it’s temptin’
اره من به خودم برگشتم و این اغوا کنندس
To call you and see how you’re doin’
که بهت زنگ بزنم و ببینم حالت چطوره
But I couldn’t understand you if I tried
ولی من نتونستم بفهممت اگرچه تلاش کردم

I don’t speak boyshit
من نمیخوام باهات صحبت کنم پسر عوضی
You’re always coming back but your love’s poison
تو همیشه برمیگردی ولی عشقت سمیه
So I think that I would rather just avoid it
پس فکر میکنم ترجیح بدم ازش جلوگیری کنم
I can’t understand ya, ’cause I don’t speak boy, no
من نمیتونم بفهممت، چون دلم نمیخواد باهات حرف بزنم
I don’t speak, I don’t speak, I don’t speak boyshit
من باهات صحبت نمیکنم
(Woo)
وو

Don’t know how to talk or communicate
نمیدونم چطوری باید باهات حرف بزنم یا ارتباط برقرار کنم
(Ooh-ooh, ooh-ooh)
اوه اوه
We’re so on and off, to you, it’s a game
ما خیلی بالا و پایین میریم،برا تو مثل یه بازیه
(Ooh-ooh, ooh-ooh)
اوه اوه
If you don’t level up I’m, leavin’ you in the dust, yeah
اگه تو نیای مرحله بعد من تورو رد میکنم
So I’m movin’ on
پس من ادامه میدم
“I don’t speak boyshit— Madison Beer

Until you start tryna act your age, yeah (your age, yeah)
تا وقتی تو متناسب با سنت رفتار کنی

‘Cause I don’t speak boyshit
چون من با یه پسر عوضی صحبت نمیکنم
You’re always coming back but your love’s poison
تو همیشه برمیگردی ولی عشقت سمیه
So I think that I would rather just avoid it
پس فکر میکنم ترجیح بدم ازش جلوگیری کنم
I can’t understand ya, ’cause I don’t speak boy, no
من نمیتونم بفهممت، چون دلم نمیخواد باهات حرف بزنم
I don’t speak, I don’t speak, I don’t speak
من باهات حرف نمیزنم

All the yellin’ and kissin’ and fightin’
همه ی داد زدن ها و بوسیدن ها و دعوا ها
We never could see eye to eye, yeah
ما هیچوقت نتونستیم چشم تو چشم شیم
You must seem like a man
تو مثلا یه مردی
But you’re not one in your mind
ولی تو اونی که خودت فکر میکنی نیستی
Yeah, I’m back on my shit and it’s temptin’
اره من به خودم برگشتم و این اغوا کنندس
To call you and see how you’re doin’
که بهت زنگ بزنم و ببینم حالت چطوره
But I couldn’t understand you if I tried
ولی من نتونستم بفهممت اگرچه تلاش کردم

‘Cause I don’t speak boyshit (shit, shit)
چون من با یه پسرعوضی صحبت نمیکنم
Boyshit (shit, shit)
پسر عوضی
‘Cause I don’t speak boy, no
چون من باهات صحبت نمیکنم
Boyshit (shit, shit)
پسر عوضی

‘Cause I don’t speak boyshit
چون من با یه پسر عوضی صحبت نمیکنم
So tryna get through to you, it’s pointless
پس دارم سعی میکنم ازت بگذرم،این بیهودس
You might have a way with words but I’m a woman
تو ممکنه با کلمه ها بازی کنی اما من یه زنم
I can’t understand you, ’cause I don’t speak boy, no
من نمیتونم بفهممت،چون باهات صحبت نمیکنم
I don’t speak, I don’t speak, I don’t speak boyshit (woo)
من باهات صحبت نمیکنم پسر عوضی

I don’t speak boyshit
من نمیخوام باهات صحبت کنم پسر عوضی
I don’t speak boyshit
من نمیخوام باهات صحبت کنم پسر عوضی
‘Cause I don’t speak boy, no
چون من باهات صحبت نمیکنم
I don’t speak, I don’t speak, I don’t speak boyshit
من باهات صحبت نمیکنم

هاست نگار:: خرید هاست و دامنه ی با کیفیت و ارزان
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments